Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Separationsteknik

Oavsett hur man designar sin process från råvara till färdig produkt behöver man kunna separera olika komponenter i biomassan under processens gång. Olika tekniker kan användas redan under förbehandling av råvaran och vidare genom omvandlingstegen, ända fram till den fas då man upprenar slutprodukten i reaktionsvätskan, sk. ”downstream processing”. Utöver att separationer behövs för att koncentrera och rena den huvudsakliga målprodukten kan det finnas värdefulla biprodukter som kan tas till vara och säljas, eller användas i andra bioprocesser. Lunds universitets forskare arbetar med olika separationstekniker som kan användas inom olika bioprocesser för produktion av biobaserade kemikalier, material och energibärare.

Forskare inom separationsteknik på Lunds universitet

Porträtt Charlotta Turner. Foto.

Charlotta Turner

Professor, Centrum för Analys och Syntes (CAS), Kemiska institutionen

E-post: charlotta [dot] turner [at] chem [dot] lu [dot] se

Charlotta Turners forskning handlar om hur man kan ersätta organiska lösningsmedel med superkritisk koldioxid och trycksatt hett vatten i separationsprocesser som extraktion, kromatografi och kristallisation. Charlottas forskargrupp Green Technology Group bedriver också forskning inom avancerad analytisk kemi.
Porträtt Ann-Sofi Jönsson. Foto.

Ann-Sofi Jönsson

Professor, Institutionen för Kemiteknik

E-post: ann-sofi [dot] jonsson [at] chemeng [dot] lth [dot] se

Ann-Sofi Jönsson har mer än trettio års erfarenhet av membranprocesser. Membranprocesser förutses bli nyckelkomponenter i bioprocesser där de exempelvis kan användas för cellavskiljning och fraktionering av proteiner och för att isolera hemicellulosa och lignin.
Porträtt av Frank Lipnizki. Foto.

Frank Lipnizki

Professor, Institutionen för Kemiteknik

E-post: frank [dot] lipnizki [at] chemeng [dot] lth [dot] se