Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bioraffinaderier

Ett bioraffinaderi är en slags fabrik där man tar in råvaror som omvandlas till produkter. Det speciella med ett bioraffinaderi är att alla råvaror som kommer in till fabriken är förnyelsebara och kan produceras om och om igen av naturen. Ofta använder man sig också av naturens eget sätt att göra kemiska rektioner. Detta tillsammans gör att de produkter som tillverkas i ett bioraffinaderi kan återföras till naturen när man inte vill använda dem mer. På detta sätt kan man få en hållbar produktion av material och kemikalier som används direkt av en konsument eller av ett annat företag som i sin tur vidareförädlar produkter. I ett idealt bioraffinaderi går ingen råvara/biomassa förlorad, utan den biomassa som blir över efter att man har producerat de ekonomiskt mest intressanta produkterna kan oftast användas för att producera biometan.

Vad kan det vara för råvaror?

Exempel på förnyelsebara råvaror som kan användas i ett bioraffinaderi är jordbruksprodukter som korn, vete, raps och andra växter som kan odlas på en åker. Man kan också använda träd eller organismer från havet. För att arbeta så miljövänligt och ekonomiskt som möjligt används också gärna avfall från jord- och skogsbruken eller avfall från livsmedelsindustrin. Råvaran kan då exempelvis vara spill från slakterier, blast från sockerbetor eller stekfett från restauranger.

Vetekvistar. Foto.

Vad kan det vara för produkter?

Många tänker på biobränslen, biogas och andra drivmedel som biodiesel och bioetanol när de hör ordet bioraffinaderi. Men egentligen går det att framställa nästan vilka produkter som helst i ett bioraffinaderi. Man kan exempelvis göra biobaserad plast och ersätta flera av dagens fossilbaserade plaster i exempelvis plastpåsar, flaskor, glasögonbågar, pennor, inredningsdetaljer i bostäder och bilar med mycket mera. Man kan även göra industriella oljor som vanligen används i motorer, lacker som ofta används som en skyddande ytbehandling på exempelvis möbler, färger till byggindustrin eller tillsatser som används inom kosmetikaindustrin för hud- och hårvårdsprodukter och många andra miljöanspassade material och kemikaliier.

Efter hand som vi lär oss mer om produktionsmetoder för bioraffinaderier får vi också allt större möjligheter att göra helt nya produkter med nya egenskaper som inte är möjliga att framställa med de traditionella produktionsmetoder vi använder idag.

Rader av läppstift till salu. Foto.

Hur bioraffinaderikonceptet ingår i naturens kretslopp

Ur ett bioraffinaderi kan man få produkter som återgår till naturens kretslopp. Produkterna sägs då vara biologiskt nedbrytbara. Dessa produkter ligger inte kvar och skräpar i naturen efter att de har använts, utan de förmultnar och tas sedan upp av naturen som näring i nya växter och djur. På detta sätt får man en hållbar produktion utan att jordens resurser förstörs på sikt. I nedanstående figur illustreras hur bioraffinaderikonceptet ingår i naturens kretslopp:

Bioraffinaderi i naturens kretslopp. Diagram.

Hur går det till?

Den teknik man använder för att efterlikna hur naturen gör kemiska reaktioner brukar kallas för bioteknik. Om man använder bioteknik i ett bioraffinaderi eller i andra industriella sammanhang kallas det för industriell bioteknik. Inom bioteknik utnyttjas mikroorganismer för att få de reaktioner man vill ha, vilket egentligen inte är något nytt. Inom livsmedelsframställning har människan utnyttjat mikroorganismer i tusentals år för att framställa bröd, ost, öl och vin med hjälp av jäst och bakterier. Idag använder vi oss också av olika typer av mikroorganismer vid vår vattenreningsverk.  

Man behöver inte alltid ha hela levande mikroorganismer i sin process, utan det kan räcka med att använda deras enzymer. Enzymer är naturens katalysatorer och de finns i allt som lever för att organismen ska kunna tillgodogöra sig sin föda. I din egen saliv finns exempelvis enzymet amylas som bryter ner stärkelse (t ex från en potatis) till socker som kroppen sedan kan använda till energi.   

Nya möjligheter!

Under de senaste decennierna har forskarna och industrin lärt sig allt mer om enzymer och mikroorganismernas enastående förmåga att bryta ner och bygga upp molekyler. Detta har lett till att man inte bara kan hitta enzymer i tvättmedel och skönhetsprodukter utan att man nu har en enorm potential att utveckla nya enzymer som kan hjälpa till att producera helt nya produkter från förnyelsebar biobaserad råvara på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt.

Läs mer om enzymer och industriell bioteknik här.