Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Industriell bioteknik

Uttrycket industriell bioteknik används för att beskriva hela den tekniska processen som tar fram biobaserade material, kemikalier och energibärare från biomassa med hjälp av huvudsakligen biotekniska metoder. Ibland kallas industriell bioteknik även för vit bioteknik och den skiljer sig från den sk. röda biotekniken som avser att ta fram läkemedelssubstanser med hjälp av biotekniska metoder. Den industriella biotekniken, eller den vita biotekniken har således sin hemvist inom kemi- och processindustrin medan den röda biotekniken har sin hemvist enbart inom läkemedelsindustrin.

Inom industriell bioteknik använder man sig såväl av enzymatisk katalys som mikrobiell katalys (eller en kombination av de båda) ofta tillsammans med andra icke biotekniska metoder för att utföra en hel process från råvara till slutprodukt. Exempelvis är det vanligt att använda membranfiltrering och andra separationsmetoder för att avskilja vätskor från celler, proteiner, biomassa etc.