Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Principer för en biobaserad ekonomi

Formas, Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling, har publicerat Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, som definierade en biobaserad ekonomi som:

  • En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.
  • Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin.

 

För att uppnå dessa mål måste vi:

  • Använda biomassa i optimal kombination med andra förnybara resurser och energiformer (t.ex. solkraft).
  • Producera biomassa på ett hållbart sätt i samma takt som den konsumeras.
  • Skapa nya produktionsprocesser för att utveckla biomassa till produktgrupperna bränsle, material (undantag för trämaterial) och kemikalier.
  • Använda bioprocessteknik för att minska mängden giftiga material som används under tillverkningen.
  • Ändra konsumtionsvanor och attityder hos olika konsumentgrupper, stora (företag, myndigheter) och små (enskilda shoppare).

 

Fält av majs som ett exempel på biomassa. Foto.