Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cirkulär och Biobaserad ekonomi

Vad menar vi med en "cirkulär" eller en "biobaserad" ekonomi? Varför är det viktigt och hur kommer vi dit?

Den största oron i världen idag är hur vi bäst anpassar oss för att förhindra ytterligare skador på miljön. Effekterna av klimatförändringar är tydliga nu, och det kommer dagliga nyhetsrapporter om hotade ekosystem, extremväder och förorenade habitat. Det krävs en omedelbar förändring för att bevara jorden så som vi känner den. Genom FN:s Agenda 2030 globala målen för hållbar utveckling som innehåller 17 mål och 169 delmål, söker FN en lösning genom att medlemsländerna ska försöka uppfylla målen före år 2030. Målen inkluderar ökad ansvarsfull konsumtion och produktion, prisvärd ren energi, och hållbar hantering av livet på land och i havet.

 

Globala målen logo och ikoner.

Trots livsstilsförändringar och minskad konsumtion kommer det att vara omöjligt att eliminera all plast, kemikalier, bränsle med mera. Därför behöver vi nya metoder för att designa och interagera med produkter för att försäkra att vi använder jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Att kombinera både "cirkulär” och ”biobaserad” ekonomi är ett sätt att göra just det.

En cirkulär ekonomi syftar till att avlägsna allt avfall genom att återanvända och återvinna alla resurser som används i tillverkningen av en eller flera produkter. Om detta ska fungera i praktiken måste man ha tänkt igenom produktionsmetoden ut detta perspektiv redan i den inledande designfasen.

I en biobaserad ekonomi är produkter, material och kemikalier tillverkade av förnybar organiskt material (biomassa) istället för fossilbaserade råvaror. Forskning inom biokemi och bioprocesser har visat att detta fullt möjligt för många kemikalier, bränsle och plast. Dessutom kan de tillverkas för att bli biologiskt nedbrytbara efter användning och tillverkningsprocesserna undviker behovet av giftiga kemikalier vid framställning.

Det finns ett stort intresse för att använda sig av en kombinerad cirkulär och biobaserad ekonomi, och det finns även några exempel på hur man introducerar fler biobaserade produkter och har ett bättre resursutnyttjande. Men för att samhället ska fullt ut kunna bli biobaserat och cirkulärt behövs mycket mer kunskap inom flera kunskapsområden som bioprocessteknik, ekonomi, ekologi, politik, samhällskunskap och beteendevetenskap med mera. LUBIRC syftar till att främja en cirkulär biobaserad ekonomi genom att samla forskare inom dessa områden för att skapa nya lösningar tillsammans med industriella partners och offentlig sektor.

 

Ideal cirkulär biobaserad ekonomi kretslopp. Biomassa förvandlas till produkter, sedan används, återanvänds och återvinns. Diagram.