Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Livscykelanalys

Det är inte säkert att en produkt alltid blir mer miljöanpassad för att den produceras av förnyelsebar råvara och med biotekniska produktionsmetoder. Med hjälp av livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) försöker man kvantifiera den totala miljöpåverkan en produkt ger upphov till under hela dess livscykel från råvaruproduktion, via tillverkningsprocessen, användning och ända fram till avfallshanteringen. Via LCA kan olika produkter och produktionssystem jämföras avseende miljömässig hållbarhet samt kritiska steg i livscykeln identifieras där väsentliga miljöförbättringar kan göras. Analyser av nya biobaserade produktionssystem är ofta mer komplexa än av dagens traditionella produktionssystem då t ex markeffekter också måste beaktas vilket kräver metodutveckling och bredare miljösystemstudier.

Forskare inom livscykelanalys på Lunds universitet

Porträtt Pål Börjesson. Foto.

Pål Börjesson

Professor, Avd. för Miljö- och energisystem, Institutionen för teknik och samhälle

E-post: pal [dot] borjesson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Pål Börjessons forskningsfokus ligger på miljösystemstudier ur ett brett livscykelperspektiv, inklusive metodutveckling av LCA och kompletterande analysverktyg, där nya biobaserade produktionssystem och produkter jämförs med t ex dagens fossilbaserade samt hur olika miljömässiga hållbarhetskriterier uppfylls.