Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biobränslen

Ett bioraffinaderi har många olika produkter, varav biobränslen av olika slag utgör en produktgrupp. Det finns ett stort behov av minskad användning av fossila bränslen för att minska koldioxidutsläppen till atmosfären, och användning av biobränslen är här en möjlighet. Ett biobränsle kan kvantitativt vara en huvudprodukt, exempelvis vid framställning av olika alkoholer genom fermentation av socker från den biobaserade råvaran. Men lönsamheten kan i vissa fall förbättras av högvärdesprodukter från en delström / delfraktion av råvaran. Det är också möjligt att endast låta en mindre del av biomassan, ofta svårnedbrytbara kolhydrater, används till produktion av biobränslen, medan den huvudsakliga produktionen består av mer dyrbara produkter. Ett vanligt alternativ i det sistnämnda fallet är produktion av biogas genom rötning. Biogasen kan renas till metan genom avskiljning av koldioxid som då får ett vidare användningsområde, t.ex. som fordonsbränsle.

Gasflamma på en spis. Foto.