Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förbehandling

Biomassaråvara består av ett stort antal föreningar – både små molekyler och stora (makro)molekyler. De huvudsakliga makromolekylerna är cellulosa och hemicellulosa samt lignin, men lipider kan också vara en betydande fraktion. De två förstnämnda föreningarna är kolhydrater (på olika sätt modifierade i hemicellulosan) medan ligninet är en komplicerad makromolekyl som består av aromatiska grupper. När biomassan skall användas som kemisk råvara är det i allmänhet önskvärt att separera huvudkomponenterna i biomassan innan vidare förädling. Det görs genom s.k. förbehandling. Efter förbehandlingen kan biomassan separeras i olika fraktioner. Olika råvaror ger upphov till olika möjliga fraktioner av förbehandlad råvara vilka kan vara exempelvis lignin, hemicellulosa, socker, vegetabiliska oljor. Dessutom är ofta makromolekylerna mer tillgängliga för enzymatisk behandling efter förbehandling genom att ytstrukturen har förändrats. Därigenom kan enzymer komma åt att modifiera strukturen eller hydrolysera polymerer till kortare fragment – t.ex. enkla sockermolekyler. 

Forskare inom förbehandling på Lunds universitet

Porträtt Ola Wallberg. Foto.

Ola Wallberg

Professor, Institutionen för Kemiteknik

E-post: ola [dot] wallberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se