Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Principer för en cirkulär ekonomi

Traditionellt har vår ekonomi betraktats som linjär; råvaror omvandlas till produkter som används av konsumenter och sedan kastas de bort efter användning. Genom att istället återanvända och återvinna minskar vi inte bara vår användning av råvaror utan dess ekonomiska värde återfås på lång sikt. En cirkulär ekonomi syftar till att sluta kretsloppet genom att återvinna alla produkter och minimera de nya resurser som behövs.

Att främja en cirkulär ekonomi kräver betydande insatser under designfasen utöver att uppmuntra konsumenterna till återanvändning och återvinning. Några viktiga krav för en cirkulär ekonomi är enligt Naturvårdsverket:

  • Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi.
  • Nya produkter är utformade tillsammans med andra produktionsprocesser så att produktionsprocess tar tillvara varandras restmaterial och restenergi.
  • Råvaror är biologiska och förnybar energi används när det är möjligt.
  • Mer vikt läggs på leasing och gemensamt ägande av produkter så att de används oftare.
  • Produkter är tillverkade för att hålla längre och vara lätta att återvinna.
  • Det finns den nödvändiga infrastrukturen så att produkter kan repareras, uppgraderas och säljas vidare istället för att återvinna direkt.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsidan.

 

Exempel av plastavfall för återvinning. Foto.